Wydarzenia

Strona głównaWydarzenia Przez świętą niewolę do wolności serca

Przez świętą niewolę do wolności serca

Przy Sercu Maryi spotkali się ci, którzy oddali się przez Maryję Jezusowi w niewolę miłości.

W pierwszy weekend października (05 - 07) w Domu Pielgrzyma przeżywało swoje rekolekcje prawie 70 osób, które swoje życie oddało Jezusowi w niewolę miłości przez ręce Maryi.

Temat przewodni spotkania: "W ręku Maryi. Niewola w praktyce." Rekolekcje poprowadził ks. Piotr Wieteska - ojciec duchowny koszalińskiego seminarium. To drugie spotkanie zorganizowane dla tzw. niewolników Maryi. 

Ks. Piotr w swoich konferencjach ukazywał co znaczy sama niewola oraz przede wszystkim jak ją praktykować w codzienności. - Wszystko czynić przez Maryję, z Maryją, w Maryi, dla Maryi. Maryja niczego nie zatrzyma dla siebie, ale możemy być pewni, że wszystko odda na chwałę swojego Syna i oczyści dar z wszelkiej naszej niedoskonałości. Ta święta niewola prowadzi do wolności serca.

Niektóre świadectwa uczestników rekolekcji:

  • Święta niewola miłości wprowadziła mnie w doświadczenie wolności serca wobec wielu osób, sytuacji, wydarzeń, które wcześniej budziły we mnie wiele napięcia i lęku.
  • Kiedy oddałam się w niewolę zauważyłam, że mam w sobie większą wrażliwość sumienia. to, co czyniłam wcześniej i nie widziałam w tym problemu mimo, że były to szczegóły w życiu nie do końca wierne nauce Ewangelii, teraz ich nie podejmę bo widzę inaczej, chcę być wierna do końca.
  • Świadome oddanie się w ręce Maryi obudziło we mnie większą wrażliwość na drugiego człowieka. Więcej modlę się za innych i ofiarowuję za nich moje cierpienia, bóle, niezrozumienie.
  • Oddanie w niewolę  spowodowało we mnie, to że dziś modlę się za moich nieprzyjaciół, tych od których doznałem wiele krzywdy. Wcześniej źle o nich myślałem, miałem w sobie wiele złości na nich, było dla mnie nie do przyjęcia, żeby się za nich modlić. Maryja mnie zmieniła! Jestem wolny.

Podajemy poniżej tekst Aktu ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryii św. Ludwika Grignion de Montfort. To na podstawie tego aktu od lat wiele osób oddaje swoje życie Jezusowi przez Maryję. Zachęcamy również do lektury: "Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny" św. Ludwika Grignion de Montfort oraz książki Wincentego Łaszewskiego "Totus Tuus Tota Tua. Traktat o zawierzeniu."

AKT OFIAROWANIA SIĘ W NIEWOLĘ MIŁOŚCI JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI

św. Ludwika Grignion de Montfort

O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze. Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy! Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Matki, w czasie Twego wcielenia. Dzięki Ci składam, i żeś wyniszczył samego siebie, przyjmując postać sługi, by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana. Chwalę Cię i uwielbiam, i żeś we wszystkim poddać się raczył Maryi, Twej świętej Matce, aby mnie przez Nią wiernym Swym niewolnikiem uczynić. Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic, które uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie św. Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim, a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew, nie śmiem już sam zbliżyć się do Twego najświętszego i najdostojniejszego Majestatu. Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u Siebie. Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie skruchę i przebaczenie grzechów, oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.

Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy Przybytku Bóstwa, w którym odwieczna, ukryta Mądrość odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi. Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi, której panowaniu – prócz Boga – wszystko jest poddane. Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo. Wysłuchaj prośbę mą pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości, i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, N., grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu św. Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi. Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc swój krzyż po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią. Oddaję Ci i poświęcam, jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa dla uczczenia i naśladowania owej uległości, jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła; dla uczczenia władzy, jaką Oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i nędznym grzesznikiem, jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła. Zapewniam, że odtąd, jako prawdziwy Twój niewolnik, chcę szukać Twej chwały i Tobie we wszystkim być posłusznym. Matko Przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika, aby jako mnie przez Ciebie i odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył. Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz, jak dzieci Swe i sługi. Dziewico Wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego; abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi i jego chwały w niebie. Amen.

 

 

 

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x