Regulamin wpłacania darowizn

Strona głównaRegulamin wpłacania darowizn

Regulamin wpłacania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Przelewy24 na rzecz:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. NMP Bolesnej Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu

1.    Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie skrzatusz-sanktuarium.pl poprzez operatora płatności PayPro Spółka Akcyjną

2.    Strona internetowa skrzatusz-sanktuarium.pl jest administrowana przez NMP Bolesnej Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu, ul. K. Kadrzyckiej 2, 64 – 930 Szydłowo, NIP: 7642328645 zwaną dalej Parafią.

3.    Płatności online są obsługiwane przez serwis przelewy24 obsługiwany przez operatora płatności PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, numer REGON 301345068, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza. Zasady i warunki płatności online określa PayPro w regulaminie usługi Przelewy24 dostępnym na stronie https://www.przelewy24.pl/regulamin.

4.    Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Darczyńcą.

5.    Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Parafii.

6.    Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Przelewy24.

7.    Wpłaty darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Przelewy24.

8.    W celu przekazania darowizny należy na stronie https://skrzatusz-sanktuarium.pl/ wybrać cel i wysokość darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu i kliknąć przycisk "Wpłać".

9.    Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Przelewy24 nie podlegają zwrotom.

10.   Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od PayPro zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od PayPro w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest PayPro.

11.   Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od PayPro przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Parafii oraz z zachowaniem warunków określonych w poniższej klauzuli informacyjnej.

12.   Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

    1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Skrzatusz, ul. K. Kadrzyckiej 2, 64 – 930 Szydłowo, działająca na podstawie ustawy z dnia 13 maja 1994 roku o stosunku Państwa do Kościoła w RP (Dz.U. nr 73, poz.323 z późniejszymi zmianami).

    2) Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez firmę PayPro.

    4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celów:

        a) realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazanych przez Państwa na rzecz Parafii;

        b) realizacji uzasadnionego interesu Parafii; uzasadnionym interesem Parafii jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

    5) Korzystanie z płatności online przez serwis Przelewy24 jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności opisanym pod adresem https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy.

    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy darowizny. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe zrealizowanie w/w celów.

    7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

        c) w zakresie celu wskazanego w pkt 3a) – przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym przekazano darowiznę);

        d) w zakresie celu wskazanego pkt 3b) - do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat.

    9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

        a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych,

        b) prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO./inspektor@koszalin.opoka.org.pl/

        c) W przypadku wyrażenia zgody ma Pani/Pan możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: dompielgrzyma@skrzatusz-sanktuarium.pl Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

13.   Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności. Szczegóły dotyczące reklamacji znajdują się w regulaminie Przelewy24 wskazanym w pkt. 3 tego regulaminu.

14.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Klauzula RODO: Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby projektu „Kaplica Adoracji Skrzatusz” jest Parafia NMP Bolesnej Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu, ul. K. Kadrzyckiej 2, 64 – 930 Szydłowo. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem https://skrzatusz-sanktuarium.pl/rodo

Trwa ładowanie...
Szukaj
about:blank
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x